top of page

CHIRURGIA TWARZY

USUWANIE ZMIAN SKÓRNYCH

ZNAMIONA ŁAGODNE NOWOTWORY SKÓRY

NIEESTETYCZNE BLIZNY

KOREKTA OWALU TWARZY 

BICHECTOMIA

KOREKTA WARGI GÓRNEJ

LIP LIFT

KOREKTA UŚMIECHU DZIĄSŁOWEGO

KOREKTA POWIEK GÓRNYCH

KOREKTA NADMIARU SKÓRY

REDUKCJA ROZCIĘGNA DŹWIGACZA

PODWIESZENIE NA MIĘŚNIU CZOŁOWYM

CHIRURGIA 

ŚLINIANEK

ŚLINIANKI PRZYUSZNE

NOWOTWORY

ZAPALENIA

TORBIELE

AVM

ŚLINIANKI PODŻUCHWOWE

NOWOTWORY

ZAPALENIA

TORBIELE

KAMICA

ŚLINIANKI PODJĘZYKOWE

NOWOTWORY

ZAPALENIA

TORBIELE

CHIRURGIA

JAMY USTNEJ

ZĘBY ZATRZYMANE

ODSŁANIANIE DO CELÓW ORTODONTYCZNYCH

OPERACYJNE USUWANIE

USUWANIE ZĘBÓW

ATRAUMATYCZNE USUWANIE Z PRZEDIMPLANTACYJNĄ ODBUDOWĄ TKANKI KOSTNEJ 

TORBIELE SZCZĘK I ŻUCHWY

MARSUPIALIZACJA

WYŁUSZCZENIE

RESEKCJE KORZENI

ODBUDOWA KOŚCI

ZABIEGI ODBUDOWY KOŚCI

REKONSTRUKCJA WYROSTKA 

PODNIESIENIE DNA ZATOKI 

PRZESZCZEPY KOŚCI WŁASNEJ

GUZY 

NOWOTWORY

TORBIELE

NACZYNIAKI

ZATOKI SZCZĘKOWE

TORBIELE ZASTOINOWE

ZAPALENIA PRZEWLEKŁE

CIAŁA OBCE I ASPERGILLOZA

PRZETOKI USTNO-ZATOKOWE

IMPLANTOLOGIA

BRAKI POJEDYNCZE

BRAKI MNOGIE

BEZZĘBIE

CHIRURGIA W ORTODONCJI

ZAKOTWIENIE SZKIELETOWE

MINIIMPLANTY ORTODONTYNCZE

MINIPŁYTKI TYTANOWE

 

KORTYKOTOMIE

 

KOREKTA WĘDZIDEŁEK WARG

CHIRURGIA 

W LOGOPEDII

NOWORODKI I NIEMOWLĘTA

FRENOTOMIA

DZIECI I DOROŚLI

FRENOTOMIA

MIOPLASTYKA 

TRAUMATOLOGIA

SZCZĘKOWO-TWARZOWA

OBRAŻENIA TKANEK MIĘKKICH TWARZY

ZAOPATRZENIE RAN TWARZY

USUWANIE CIAŁ OBCYCH

ZŁAMANIA KOŚCI CZASZKI TWARZOWEJ

OSTEOSYNTEZA ZŁAMAŃ

REKONSTRUKCJE OCZODOŁU

KOREKTA ZNIEKSZTAŁCEŃ POURAZOWYCH

ONKOLOGIA TWARZY I JAMY USTNEJ

NOWOTWORY BŁONY ŚLUZOWEJ JAMY USTNEJ

NOWOTWORY ZATOK SZCZĘKOWYCH I JAMY NOSOWEJ

GUZY NOWOTWOROWE 

SZCZĘK I ŻUCHWY

GUZY OCZODOŁU

bottom of page