top of page
Złamanie kości jarzmowej

Złamanie kości jarzmowej

Złamanie wyrostka kłykciowego żuchwy z przemieszczeniem

Złamanie wyrostka kłykciowego żuchwy z przemieszczeniem

Złamanie kości jarzmowej oraz górnego brzegu oczodołu i przedniej ściany zatoki czołowej

Złamanie kości jarzmowej oraz przedniej ściany zatoki czołowej

Złamanie rozprężające dna oczodołu

Złamanie rozprężające dna oczodołu

Zapalenie zębopochodne zatoki szczękowej

Zapalenie zębopochodne zatoki szczękowej

Głęboko zatrzymane zęby w świetle zatoki szczękowej

Głęboko zatrzymane zęby w świetle zatoki szczękowej

Zatrzymany dolny ząb ósmy w bliskim sąsiedztwie kanału żuchwy

Zatrzymany ząb ósmy w bliskim sąsiedztwie kanału żuchwy

Zawiązek zęba ósmego

Zawiązek zęba ósmego

Torbiel zawiązkowa od zatrzymanego dolnego zęba mądrości

Torbiel zawiązkowa od zatrzymanego dolnego zęba mądrości

Rak podstawnokomórkowy skóry

Rak podstawnokomórkowy skóry twarzy

Rak płaskonabłonkowy skóry

Rak płaskonabłonkowy skóry twarzy

Zaawansowany rak płaskonabłponkowy

Zaawansowany rak płaskonabłponkowy

Czerniak skóry twarzy

Czerniak skóry twarzy

Implant zębowy w trakcie wprowadzania

Implant zębowy w trakcie wprowadzania

Implantokorona porcelanowa przed osadzeniem

Implantokorona porcelanowa przed osadzeniem

Wgojone implanty z elementami retencyjnymi

Wgojone implanty z elementami retencyjnymi

Proteza na implantach przed osadzeniem

Proteza na implantach przed osadzeniem

Gruczolak wielopostaciowy podniebienia twardego

Gruczolak wielopostaciowy podniebienia twardego

Włókniak błony śluzowej policzka

Włókniak błony śluzowej policzka

Żabka podjęzykowa

Żabka podjęzykowa

Torbiel zastoinowa

Torbiel zastoinowa

Skrócone wędzidełko języka

Skrócone wędzidełko języka

Rak_edited

Rak języka

Zębopochodny ropień szyi

Zębopochodny ropień szyi

WYBRANE CERTYFIKATY

bottom of page